Logo Logo
Dernek İl Genel Kurul İşlemleri

Dernek resmi olarak kurulduktan sonra aşağıdaki defterleri alınız( kırtasiyeden) ve Valilik İl Derneklerde onaylatınız.( özellikle 1-2-3’ nolu)

                   1)  Karar Defteri (Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.)

                  2)  Üye Kayıt Defteri (Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. Üye aidatı 1tl olabilir)

                  3)  Evrak Kayıt Defteri (Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.)

                 4)  Demirbaş Defteri(Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.)

                5)  İşletme Hesabı Defteri (Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir)

NOT :Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması zorunlu değildir.

   Kuruluş aşamasında 7 üye ile kurulan derneğin Genel Kurul kapsamına organlarını seçebilmesi için 13 üyeye  daha ihtiyacı vardır. Genel Kurul 20 üye ile yapılır. Derneğin, ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar, dernek kuruluş tüzüğünde sayıları belirtilen yönetim ve denetleme kuruları üye tam sayısının asıl ve yedeklerini oluşturabilecek  sayıdan az olmamak üstte  belirtilen sayıdan az olmamak üzere üye kayıt etmelidir.

Genel kurul işlemleri için ekte yer alan formları İlk Genel Kurul Evrakları‘nı doldurup İl Dernekler Müdürlüğüne ettikten sonra olağan üstü  bir  durumun gerçekleşmez ise derneğin 3 yıllık yönetimi  seçilmiş olur. Bu aşamadan  sonra  derneğinizle yurt için ve yurt  dışı hibe  ve fon kaynaklarına gönül rahatlığı ile başvuru yapıp hibe fırsatlarını yakalayabilirsiniz.

5253 Sayılı Dernekler Kanunu okumak için tıklayınız.

Dernekler Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler