Logo Logo
Tek Kişi İşletmesi ( Gelire Tabi Şahıs İşletmesi, Gerçek Kişi İşletmesi, Şahıs İşletmesi )

Bu yazımızda yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler tarafındançokça merak edilen tek kişi (gerçek kişi işletmesi, gelire tabi şahıs işletmesi) işletmesi nedir?Tek kişi işletmesi nasıl kurulur?  Tek kişi işletmesi kuruluş aşamaları nelerdir ve tek kişi işletmesi kuruluş maliyetleri gibi başlıca konulara değineceğiz.

Tek Kişi İşletmesi  Nedir ?

Tek Kişi İşletmesi genel olarak halk, esnaf, ticaret erbabı arasında bilinen adı ile gelire tabi şahıs işletmesi, gerçek kişi işletmesi, şahıs işletmesi veya şahıs firması adları ile bilir. Tek kişi işletmesi bir kişinin adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletmeye denir. Sermaye sahibi ve idarecisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir, işletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan girişimci tek başına sorumludur. 18 yaşını geçmiş olan herkes tek kişi işletmesi kurabilir. Yeni iş yeri kuracak girişimciler tarafından sıklıkla tercih edilen bu hukuki statü genel olarak 2-3 gün gibi kısa süre içinde kurula bilmekte, gerek kuruluş masraflarının düşük olması veya işlerin kötü gitmesi durumunda kolay ve hızlıca kapatıla bilmesi sebepleri ile yeni iş yeri açan girişimciler  tarafından sıklıkla  tercih edilmektedir.

NOT-1 :Kemal TÜRKÇÜOĞLU adında olan bir  girişimci tek kişi işletmesi açtığında bu işletmenin resmi adı Kemal TÜRKÇÜOĞLU’ dur. Fakat girişimci işletme ticaret unvanı için işletme evrakları, tabelası ve kaşesine uygun ekler yazabilir. Örnek; ‘’Türkçüoğlu Unlu Mamulleri’’( Ancak ortaklık bulunduğu izlenimi yaratacak çoğul ekler, LTD ŞTİ, AŞ  gibi  kelimeler, başka kişi adları ve yabancı kelimeler kullanmamalıdır.)

Tek Kişi İşletmesi Kurmanın Avantaj ve Dezavantajları

Avantajları;

-Kurarken Sermaye şartı yok.

- Şahıs İşletmeleri küçük ölçekliyse sadece işletme defteri tutarak kuruluş masraflarını önemli ölçüde azaltmakta. Büyük ölçekli işletme kuracaklarsa tutmak zorunda oldukları yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında Şirketlerde olduğu gibi Pay defteri, Yönetim Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tutmayacaklar. Bu da kuruluş masraflarını azaltmaktadır.

- Şahıs İşletmelerini kurmak ve tasfiye etmek için daha az zaman ve emek harcanır.

- Şahıs işletmesinde sermaye, kâr dağıtımı gibi kavramlar olmadığı gibi ticari faaliyetine şahıs firması olarak devam eden gelir vergisi mükellefleri kâr kullanımına bağlı herhangi bir vergi yükü ile karşılaşmamaktadır. Sene sonunda çıkan karın paylaşılması veya işletmeden çekilmesi hallerinde ayrıca bir stopaj ödenmez.

Bu vb. durumlar şahıs işletmesi kurmanın başlıca  avantajlarındadır, bu sebeplerden dolayıdır ki girişimciler  genelde  yeni iş yeri kuracakları zaman gelire tabi şahıs işletmesi yani  gerçek adı ile Tek  Kişi İşletmesi kurmaktadırlar.

 Dezavantajları;

-Büyüme olanaklarının sınırlı olması ,

-İşletmenin yaşamı sürekli değildir ,

-Kredi alabilme olanakları sınırlıdır ,

-Tek kişi her işte yeterli bilgiye ve her konuda beklenen uzmanlığa sahip olmaya bilir

-İşletmenin büyümesi durumunda işletme sahibi yönetimde yetersiz kalabilir ,

-Yetenekli iş gücü sağlamada güçlüklerle karşılaşılır

-Bankalar yahut benzeri resmi kuruluşlarda LTD veya AŞ’lere göre daha az prestijlidir.

-Vergi ve SGK borçlarında şahıs borçlardan tüm mal varlığı ile de sorumlu tutuluyor.

- Şahıs işletmelerinde elde ettikleri kardan alınan vergi oranı artan orana tabi tutuluyor. Bu da şahıs işletmesinin daha çok vergi ödemesine sebep olabiliyor. Vergi dilimlerine göre % 15’den başlayan vergi oranı karlılıkları arttıkça % 35 oranına kadar çıkabilmektedir.

Tek Kişi İşletmesi ( Şahıs İşletmesi) Nasıl Kurulur?

Yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler tarafından sıklıkla tercihe dilen işletme kuruluş türlerinden olan Tek Kişi İşletmesi( Gerçek Kişi İşletmesi, Şahıs İşletmesi, Gelire Tabi Şahıs Şirketi, Şahıs Firması ) kuruluşu oldukça kolaydır. Tek Kişi İşletmesi( Şahıs İşletmesi ) kurmak isteyen girişimciler öncelikle işletmeleri için iyi bir muhasebeci bulmalıdırlar. Muhasebeciniz işin erbabı olmalı iş yeri kuruluşu, sgk vb. sorduğunuz bütün sorulara cevap verebilmelidir. İşletmeniz için işin erbabı bir muhasebeci bulup çalışmaya karar verdikten sonra işletmenizin faaliyet konusu ve faaliyet alanlarını anlatınız( hangi işi yapacaksınız? Hangi ticari  faaliyetten para  kazanacaksınız? Bu faaliyet alanına göre uygun NACE Kod’larına  bakınız.

NOT -1 Vergi Levhanızda yazacak olan 6 haneli NACE KOD’u KOSGEB’in Destek sunduğu 4 haneli NACE KOD’u ile uyuşmalıdır buna dikkat ediniz.

Muhasebeciniz ile birlikte kurulacak olan işletmenizin NACE KOD’unu belirledikten sonra aşağıda belirtilen evrakları oluşturup muhasebecinize iletmeniz  halinde 2-3 gün içinde işletmeniz yasal olarak kurulmuş olacaktır.

1-       Nüfus Dairesinden-veya muhtardan- alacağınız Adres  Beyanı (ADNKS)

2-       Noterden alacağınız İmza Sirküleriniz

3-       Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-       İş yeri kira ise kira sözleşmesi, mülkiyet size ait ise tapu fotokopisi( kira sözleşmesi noter onaylı olmak zorunda değil, kırtasiyeden alacağınız  adi kira kontratı kafidir)

NOT-1 Kira sözleşmesinde belirttiğiniz kira giderinin 3 ayda bir aylık %20 Stopaj vergisini ödeyeceksiniz. Örnek : 1.000 TL kira  gideri için aylık %20’den 200 TL 3 ayda bir 200*3 yani  600 TL stopaj ödemeniz gerekir.

Üstte belirtilen evrakları muhasebecinize ilettikten sonra, muhasebeciniz işe başlama formunuzu doldurup size imzalatır ve ilgili evraklarınız maliyeye iletir. Bu işlemden sonra iş yoğunluğuna göre 1 - 2 gün içinde maliyeden ilgili personel gelip işletmenizin açılış tutanağını düzenler ve resmi olarak işletmeniz açılmış olur. Sizde o  süre içinde isterseniz işletme kaşenizi ve işletme  fatura koçanları gibi  evrakları matbaadan  temin edebilirsiniz.

Gelire tabi şahıs işletmenizin kurulması işte bu kadar kolay. Bol kazançlar.

Tek Kişi İşletmesi ( Şahıs İşletmesi) Kuruluş Giderleri Ne Kadar?

GİDER  TÜRÜ

GİDER MİKTARI

NOTER İMZA SİRKÜSÜ

60

NOTER DEFTER TASDİKİ

120

MUHASEBECİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ

250

YAZAR KASA*

Yazar Kasa POS

1450

ODA KAYIT**

TİCARET ODASI

1.000-1.250

ESNAF ODASI

800

FATURA KOÇANI BASIMI( 3 CİLT)

60

KAŞE

20

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA  RUHSATI

250 -2.500

VERGİ DAİRESİ DAMGA VERGİSİ

30

TOPLAM***

850-3.500

* Perakende satış yapmayan işletmelerin yazarkasa kullanma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

**İster Ticaret ve Sanayi Odasına isterseniz Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıt olun

(şahıs işletmeleri alanı ile ilgili esnaf odası bulunmakta ise genelde esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmaktadır.)

***Şahıs işletmesi kuruluş giderleri 850-3.500 TL arasında değişmektedir. Kayıt olacağınız oda, yazar kasa tercihiniz veya iş yeri açma çalıştırma ruhsatı giderlerini göre değişiklik göstermektedir.

Tek kişi işletmesi (gelire tabi şahıs işletmesi, gerçek kişi işletmesi, şahıs işletmesi veya şahıs firması) kurmak isteyen girişimcilerin kuruluş aşamasında yapacakları resmi kuruluş giderleri 2017 yılı KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında hiçbir evrak karşılığı olmadan 2.000 TL ‘ye kadar desteklemektedir. Sadece bu da değil KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında,işletmenizde faaliyet alanınız veya sektörünüzde üretim ve hizmet amaçlı kullanacağınız makine ,teçhizat ,ofis  donanım ve yazılım için 27.000 TL hibe ve 100.000 TL   faizsiz  kredi desteği  sunulmaktadır. Ayrıca işletmeniz için KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca kira ve personel giderleriniz için 21.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında daha detaylı doğru ve güncel bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Diğer yurt içi ve yurt dışı hibe  desteklerini hemen hızlı bir şekilde keşfetmek ve Aracısız Hibe Alma,Çözümleri ile aracıya proje  yazarına on binlerce lira ödemeden ulaşmak için tıklayınız.

Tek Kişi İşletmesi’nin (Şahıs İşletmesi) Aylık ve Yıllık Vergiler

Aşağıda yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olarak verilmiştir.

Her ay KDV

( Sektör ve satışını yapmış olduğunuz ürün ve hizmet göre %1 - %18 arasındadır. Ürün veya hizmet sattığınız müşterinden Devlet adına aldığınız ve o ay sonunda Devlete ödeyeceğiniz vergidir. Örneğin; 5.000 TL + %18 kdv-900 TL - bir ürün veya hizmet için fatura kesip karşılığında almış olduğunuz 5.900  TL ’nin 900 TL ’sini vergi olarak ödeye bilirsiniz.KDV oranlarını görmek için tıklayınız. Ancak işletmelerin  gelir ve gider dengesi göz önüne alındığından işletmeniz için kdv çıkmaya bilirde.)

Her ay ( varsa)Personel  Maaşı ve  SGK Primi*

(İşletmede çalışan her bir personel için ödenmesi gereken asgari ücret 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi için 1.300 TL ’dir  Sigorta ödemeleri aylık kişi başı asgari ücret üzerinden 568,21 TL olarak hesaplanır, bu rakama düzenli ödeme yapan mükellefler için bu tutar üzerinden(%5) 82,35 TL indirimin yanı sıra şartların sağlanması halinde +100tl ek prim teşviği uygulanır. Böylelikle kişi başı sigorta primi 385,86 rakamına kadar düşürülebilir.

30 gün üzerinden hesaplanan bu rakamları işyerleri kendi işçi sayısıyla çarparak aylık toplam personel giderlerini hesaplayabilirler.

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.647 TL, net 1.300 TL’dir. 1 personelin işletmeye toplam maliyeti 1.935,23 TL -255,29 TL   sgk primi+32,94 TL iş veren işsizlik sigorta fonu )

·         Her ay Bağkur priminiz

(01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında en düşük: 568,21 T.L)

·         Üç ay da bir Stopaj

(İşletmeler ücret ve kira gibi ödemeleri yaparken ödemelerin üzerinden %15 - %20 oranlarında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.

Yapılan stopaj kesintileri 3 ayda bir muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine bildirip ödenir.

Örnek: 1.000tl kira ödeyen bir işletme yanında 1 personel çalıştırmakta. Bu işletmenin 3 aylık stopaj ödemesi:

Kira 1.000tl*%20=200tl         200tl * 3 ay = 600tl

Personel 1.399,95 * %15= 209,99 – 123,53(AGİ)=86,46tl    86,46 * 3 ay= 259,38

Toplam stopaj: 859,38 TL )

·         Üç ay da bir Geçici Vergi

İşletmelerin yıl içerisinde yapmış oldukları karı 3’er aylık dönemlerde vergilendirilmesidir. İşletme her 3 aylık periyotta o dönemin karını beyan ederek vergisini öder, ödenen vergiler yıl sonunda tüm dönemi kapsayan yıllık vergisinden düşürülür.

Örnek: Yıllık 50.000tl kar elde eden bir işletme 3’er aylık dönemlerde ortalama 12.500tl kar bildirimi yaptığında her bir dönem için ödeyeceği geçici vergi 12.500*%15=1.875tl tutarındadır.

·         Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi

İşletmeler yıl boyunca yapmış oldukları işlemleri yılı takip eden mart ayında Vergi Dairesine Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ile beyan ederler. İşlemlerinden elde ettikleri karın Gelir Vergisi dilimlerine göre Yıllık Vergisi hesaplanır. Yıl içerisinde  ödenen geçici vergiler hesaplanan rakamdan düşüldükten sonra kalan tutar Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenir.

2017 YILLIK GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

12.600 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

20%

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası 

27%

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası

35%

Örnek: A işletmesi mobilya üreten bir işletmedir. Yıl içerisinde almış olduğu hammadde 100.000 TL , işçilik 30.000 TL , diğer giderler ise 20.000 TL ’dir. A işletmesi ürettiği mobilyaların satışından toplam 200.000 TL gelir elde etmiştir. Bu durumda yıllık gelir vergisine konu olacak kar;

Gelir: 200.000 TL

Mal Alış ve Giderler: 100.000+30.000+20.000=150.000 TL

Kar:200.000-150.000= 50.000tl’dir

Yıllık Gelir Vergisi

30.000tl’ye kadar olan kısmı için    5.370tl

Kalan 20.000tl için 20.000*%27= 5.400tl

Toplam                                        10.770tl

Yıl içerisinde ödemiş olduğu geçici vergiler 50.000*%15=7.500tl

Yıllık vergilerde ödeyeceği rakam: 10.770 – 7.500=3.270tl’dir

·         Yılda bir yasal defter tasdikleri

İşletmeler yıl boyunca yapmış oldukları işlemleri muhasebecileri vasıtasıyla noter onaylı defterlere kaydederler. Bu onay defterler kullanılmaya başlanmadan her yıl bir defaya mahsus olmak üzere tasdik ettirilir. Önceden beri açık olan işletmeler için bu tasdik zamanı her yıl aralık ayında gerçekleşir. Yeni açılan işletmelerde ise açılış esnasında defterleri de muhasebecisi tarafından notere tasdik ettirilir.

İşletmeler eğer 2. Sınıf işletme usulüne tabi ise yani sadece işletme defteri tutuyorlarsa bu rakam 2016 yılı için 85tl’dir. Eğer 1.sınıf bilançoya tabi ise yani yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir zorunlu defterleri ise bu rakam 255tl’ye ulaşır.

Not- açılışlarından itibaren yıllık alışları 180.000 TL ’yi satışları da 200.000 TL ’yi aşmamışsa genel olarak 2. Sınıf işletme usulüne tabidir. Hizmet sektöründe de bu rakam satışlarda 80.000 TL civarındadır.

·         Yılda bir meslek odası üye aidatlarını

İşletmeler üye oldukları odalara her yıl düzenli olarak aidat ödemek zorundadır.

Ödenecek tutar bölgelere göre değişmekle beraber Esnaf odalarında ortalama 250 / 400tl civarında iken Ticaret Odalarında bu rakam yaklaşık 800/1.250tl arasındadır.

Bu tutarlar yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödenir.

·         Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir işletmelerin işlemlerini düzenli ve sistematik bir biçimde kayıt altına alınması ve bunların uygun bir şekilde devlete bildirilmesini sağlar. Bu hizmeti karşılığında ödenen aylık muhasebe ücretleri ikinci sınıf şubesiz ve personeli bulunmayan işletmelerde minimum 100tl’den başlar ve işlem hacmi, personel sayısı ve şube sayısına göre artış gösterir. Bu rakam birinci sınıf bilanço tipi şubesiz ve personelsiz bir işletmede 300tl’ye yükselir.

*1 Mart 2016 tarihinden itibaren işverenler çalıştırdıkları işçiler için 5510 sayılı sigorta primi desteği teşvikinden yüzde beş, 6486 sayılı kanunla sağlanan sigorta primi desteği teşvikinden yüzde altı olmak üzere toplam yüzde on bir oranında işveren primi desteği ile 6661 sayılı kanunla sağlanan 100,00 TL sigorta primi indiriminden yararlanacaktır. 1.647,00 TL/ay brüt asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken toplam sigorta primi (%34,5) 568,22 TL olup bunun (%14) 230,58 TL’sı işçi hissesi (%20,5) 337.64 TL’sı ise işveren hissesi olarak hesaplanmaktadır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mart 2016 tarihinden itibaren asgari ücretli işçi için ödenecek toplam sigorta primi 287,05 TL/Ay olarak hesaplanacaktır.

 

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler