Logo Logo
Açık Teklif Usulü Hibe Destekleri Ve KOSGEB Açık Teklif Çağrılı Hibe Desteği KOSGEB Kobi Gel Programı

KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı ‘da tıpkı KOSGEB KOBİ Proje Destek ve KOSGEB Tematik Alan Destekleri gibi açık teklif çağırısı esasına dayanır.

Açık Teklif Çağrısı Esasına Dayalı Hibe Destekleri’nde ‘’ ilgili hibe desteği duyurusunun yapılması ve bu duyuruda; Hangi tarih aralıklarında, hangi şart ve koşulları taşıyan işlemelerin, hangi alanlarda destek alacakları bilgisi işletme ve KOBİ’ler paylaşılır. Yapılan bu hibe duyuruları için uygun başvuru sahibi işletme ve KOBİ’ler destek başvuru yapabilir.

Örneğin; Bu yıl ilk defa çağrıya çıkan 1. KOSGEB KOBİGEL Desteği için ,önce KOSGEB tarafından bir ön duyuru yapıldı, KOSGEB KOBİ GEL Desteğinin sunulacağı açıklandı daha sonra KOSGEB tarafından ilgili hibe desteği için Açık Teklif Çağrısı yani duyurusu  yapıldı. Destek başvuru şartları ve son başvuru tarihi ilgililere bu yolla iletildi.

2016 Yılı içinde ilk defa çağrıya çıkan KOSGEB KOBİ-GEL destek programının genel hedefi;

 

‘’Ülke genelinde; KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi hedeflenmektedir.’’

Bir açık teklif çağrısının genel hedefi ne anlama gelir?

Bir açık teklif çağrılarının genel hedefi, ilgili hibe desteği sonucunda bu hibe desteğine başvuru yapıp hibe desteği alma hak kazanan KOBİ ve işletmelerin hibe desteği ile fonlanan faaliyetleriyoluyla  hibeye konu olan projenin(işletmelerinin)özel hedefleri doğrultusunda erişmeleri beklenen en genel ,yani ülke geneli ulaşılmak istenen  hedeftir.

KOBİ-GEL Destek Programından yararlanıp hibe desteği alacak işletmeler hibe süreci içinde yapmış oldukları proje faaliyetleri ile Açık Teklif Çağrısının Genel Hedeflerini besler.( destekler, yani aynı doğrultudadır)

Açık Teklif Çağrısının Özel Hedefleri Nedir? ( İşletmenizin Hedefleri veya projenizin hedefi)

Özel Hedefleri tanımlarken bile ‘’ler’’ çoğul ekli cümle kullanılmıştır. Proje, tek bir faaliyetten oluşmayacağı gibi işletmenin tek bir özel hedefine yönelikte olmaz.

Özel Hedef ; Proje süresi içinde hibe desteğinin ülke geneli olan genel amacına ulaşmak için işletmenizde çeşitli faaliyetler ile  proje sonunda ulaşmak istenilen (çözüm bulmak istediğiniz sorun)  hedefleridir.

Önemli Not: Proje dâhilinde yapılacak faaliyetler, işletmenin(projenin) özel hedeflerine hizmet eder. Destek programından yararlanan işletmeler ise işletmelerinin sorunlarına proje dâhilindeki belirlemiş oldukları özel hedefler ile çözüm bulur. Bu sebeple özel hedefler işletmenize özgüdür.

Ülkemizdeki KOBİ ve işletmeler  KOSGEB’in çağrı usulü hibe destek  programlarından olan KOSGEB KOBİ Proje Destek  Programı  hakkında bilgi almak için tıklayınız.

KOSGEB KOBİ Gelişim Destek  Program hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler